A Bike Citizens alkalmazás használatához kapcsolódó adatvédelmi nyilatkozat

Örömünkre szolgál, hogy telepítette a Bike Citizens alkalmazást. A Bike Citizens Mobile Solutions GmbH (a továbbiakban: „mi“ vagy „Bike Citizens“) számára az adatvédelem kiemelt jelentőséggel bír.

Az adatvédelmi nyilatkozatot időről időre módosítjuk. Jelentős módosítások esetén nyomatékosan felhívjuk ezekre a figyelmet, és e-mail-ben értesítjük Önt az adatvédelmi nyilatkozat megváltozásáról.

Az alábbiakban tájékoztatást nyújtunk az adatai felhasználásáról:

Általános tájékoztatás

Az adatkezelő neve és címe

Az Általános adatvédelmi rendelet és a tagállamok más nemzeti szintű adatvédelmi törvényei és egyéb adatvédelmi rendelkezések értelmében az adatkezelő:

Bike Citizens Mobile Solutions GmbH
Kinkgasse 7
A-8020 Graz
Tel.: +43 (0) 316 / 22 87 24
e-mail: info@bikecitizens.net
Honlap: www.bikecitizens.net

Adatfeldolgozó

Egyes esetekben a személyes adatok feldolgozása érdekében külső szolgáltató (ún. adatfeldolgozó) szolgáltatását vesszük igénybe. Az adatfeldolgozók megbízására gondos kiválasztási folyamatot követően került sor, az adatfeldolgozóknak utasításokat adhatunk, és rendszeresen ellenőrizzük őket.

Adatok továbbítása az EGT területén kívülre

Az alábbi esetekben továbbítunk adatokat olyan címzettek részére, akiknek a székhelye az Európai Gazdasági Térség (EGT) területén kívül található:

 • Megbízásunk szerint az adatokat a Google LLC („Google“), székhely: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA dolgozza fel. A Google részére a berendezés azonosítóját és az alkalmazás használatának gyakoriságára vonatkozó információkat továbbítjuk. Az adattovábbítás jogalapját az elemzési célú jogos érdek (Általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bek. a) pont), valamint a kommunikációs célú szerződés teljesítése (Általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bek. b) pont) képezi.
 • Fontos! Minden más adat, mint pl. a GPS-adatok vagy a tárolt start-cél-útvonal nem kerül a Google LLC (a továbbiakban mint “Google”) felé továbbításra.

Ha Ön a BikeNatureGuide alkalmazást vagy a Bike Citizens alkalmazást a 7.6.0-os (Android), ill. a 7.5.0-os (iOS) jelűnél korábbi verzióval használja:

 • A térképek rendelkezésre bocsátásához a Telenav Gmbh, a Telenav, Inc. leányvállalata csatlakozási műszaki adatokat dolgoz fel. Erre a szolgáltatásaink biztosítása érdekében van szükség, és a szerződés teljesítésének keretében kerül sor (Általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bek. b) pont).

Hírlevél

Cél

Az Ön által megadott e-mail-címet a Bike Citizens csak azon hírlevelek kiküldésére használja fel, amelyre a feliratkozás megtörtént.

Az Ön által adott esetben önkéntesen megadott adatokat azért dolgozzuk fel, hogy Önhöz célzottan információkat juttassunk el, mint pl.

 • személyes megszólítás a hírlevélben (titulus, név)
 • kifejezetten az Ön számára releváns tartalmak továbbítása nyelv, ország, stb., város, nem, érdeklődési kör szerinti szegmentálás alapján.

A fentieken túl mérjük a hírlevél teljesítményét, azzal, hogy feldolgozzuk azokat az információkat, amelyek a hírlevél megnyitására vonatkoznak (igen/nem) („megnyitási arány”), valamint arra, hogy a hírlevél mely bejegyzéseire kattintottak rá („kattintási viselkedés”), és a hírlevél műszaki kézbesíthetőségére („visszapattanás”, pl. a hibás e-mail cím miatti kézbesíthetetlenség). Ezeket az adatokat a rendszer generálja.

Jogalap

Az Ön e-mail-címének feldolgozása az Ön által megadott hozzájáruláson alapszik, a Telekommunikációról szóló törvény 107.§-a és az Általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja értelmében. Önnek jogában áll a hozzájárulást bármikor ingyenesen visszavonni. A hozzájárulás visszavonásáról szóló nyilatkozat megtételéhez kattintson a hírlevélben a leiratkozási linkre, vagy forduljon a Bike Citizenshez (a jogorvoslatról való tájékoztatást és kapcsolattartási adatokat lásd lent).

Az Ön önkéntesen megadott adatainak feldolgozása, valamint a teljesítménymérés érdekében történő adatgyűjtés a Bike Citizens jogos érdekén alapszik (marketingcélok, Általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja).

A hírlevélről való leiratkozást követően az Ön hozzájáruló nyilatkozatát jogos érdek alapján továbbra is tároljuk (Általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja). Az Ön hozzájárulásának bizonyítási céllal történő szükséges dokumentálása a Bike Citizens jogos érdeke.

Ön az adatait önkéntesen, jogszabályon alapuló vagy szerződésben vállalt kötelezettség nélkül bocsátja a Bike Citizens rendelkezésre. Az Ön e-mail-címének feldolgozására az adott hírlevél elküldéséhez van szükség. Ha Ön nem bocsátja az e-mail-címét a rendelkezésünkre, akkor az azt fogja eredményezni, hogy a Bike Citizens nem tud Önnek hírlevelet küldeni. Ha Ön nem adja meg az „önkéntes adatait”, akkor az azt fogja eredményezni, hogy nem tudunk Önnek célzottan információkat szolgáltatni, a hírlevelet azonban ettől függetlenül természetesen elküldjük.

Tárolás / törlés

Az Ön leiratkozása a hírlevélről automatikusan tárolásra kerül a hírlevél-adatbázisban. Ez a bejegyzés azt eredményezi, hogy a leiratkozás időpontjától kezdődően nem küldünk Önnek hírlevelet. Az Ön adatainak végleges törlésére a leiratkozás napját követő három hónapon belül kerül sor, ha a törlés nem sért jogszabályban előírt megőrzési kötelezettséget, és az adatokra nem egyedi esetben jogi igények elhárításához vagy érvényesítéséhez van szükségünk.

A hírlevél kézbesítéséhez adott beleegyezést a hírlevélről való leiratkozás időpontjától számított 3 hónapig megőrizzük.

A teljesítménymérést szolgáló adatokat 3 hónapig őrizzük meg majd azt követően anonimizáljuk.

Címzett

Az adatokat a szerver-infrastruktúra szolgáltatónkon és az e-mail-szolgáltatónkon keresztül dolgozzuk fel. Emellett hírlevelek küldésére specializálódott szolgáltató szolgáltatását is igénybe vesszük.

Kapcsolatfelvételi kérelem űrlapon, e-mailen vagy telefonon keresztül

Cél

Ha Ön kapcsolatfelvételi űrlapon, e-mailen vagy telefonon keresztül lép velünk kapcsolatba, akkor minden esetben az Ön nevét, a kapcsolattartási adatait, az Ön által közölt kérést és adott esetben azokat az adatokat gyűjtjük és dolgozzuk fel, amelyeket Ön a feltöltés, ill. a dokumentumok csatolása során bocsátott a rendelkezésünkre. Az adatfeldolgozás célja válaszadás az Ön kapcsolatfelvételi kérelmére.

Jogalap

Az adatfeldolgozásra a Bike Citizens-nek a honlapot, valamint az alkalmazást használókkal való kommunikációhoz fűződő jogos érdeke alapján kerül sor (Általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja).

Tárolás / törlés

Bike Citizens törli, ill. anonimizálja az Ön személyes adatait, ha azokra a gyűjtés és a feldolgozás indokául szolgáló okok miatt már nincs szükség és további tárolásukat más jogi kötelezettségek sem követelik meg. Az igazolási és adattárolási kötelezettségek elsősorban a vállalkozásokra, a részvényekre és az adójogra vonatkozó szabályozásból, valamint a pénzmosás elleni rendelkezésekből származnak. Emellett a Bike Citizens azokat a személyes adatokat őrzi meg, amelyek a jogi igényeknek hatósági vagy bírósági eljárás során történő érvényesítéséhez, elhárításához vagy védelméhez, vagy azok alkalmazásához szükségesek. A megőrzés ennek megfelelően a mindenkor irányadó elévülési határidők lejártáig, ill. az eljárás jogerős lezárásáig tart.

Címzett

Az adatokat a szerver-infrastruktúra szolgáltatónkon és az e-mail-szolgáltatónkon keresztül dolgozzuk fel.

Az alkalmazás alapfunkciói

Az adatfeldolgozás terjedelme

Az alábbi adatok kerülnek gyűjtésre és feldolgozásra:

 • eszközazonosító
 • az eszközre vonatkozó információk, ideértve az eszköz modelljét, az operációs rendszer verziószámát, a telepített alkalmazás verziószámát, az alkalmazott nyelvet
 • csatlakozási adatok, ideértve az IP-címet
 • helymeghatározó adatok
 • a beállított funkciókra vonatkozó adatok

Az adatfeldolgozás célja

Az adatok gyűjtésére az alkalmazás alapműködésének fenntartása érdekében kerül sor.

Az IP-cím rendszer általi átmeneti tárolására azért van szükség, hogy a szervereinkkel létrejöjjön a műszaki kapcsolat, és az alkalmazás alapfunkciói működtethetők legyenek.

A csatlakozási adatok naplóadatokban kerülnek rögzítésre, a szolgáltatásaink javítása és a visszaélésekkel szembeni védekezés érdekében. A fenti célok jogos adatfeldolgozási érdekünket jelentik az Általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja szerint.

Az adatokat ezen túlmenően összesített formában a kerékpározás ösztönzésére is használjuk. További tájékoztatást az „Összesített információk” pont alatt talál.

Az adatfeldolgozás jogalapja

A szolgáltatásaink biztosítása érdekében végzett adatfeldolgozás jogalapja a szerződés teljesítése (Általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bek. b) pont).

A más célból, különösen a szolgáltatásaink javítása és a visszaéléssel szembeni védelem érdekében történő adatfeldolgozás jogalapja a jogos érdekünk (Általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdésének f) pont).

A tárolás időtartama

Az adatok törlésre vagy anonimizálásra kerülnek, ha a szolgáltatásaink igénybevétele megszűnik.

Erre 180 napot követően kerül sor, ha az adatok tárolása naplófájlokban történik. Ezenkívül nem kerül sor az adatok olyan formában történő tárolására, amely lehetővé tenné az érintett személy azonosítását.

Ön meg tudja akadályozni a GPS-alapú helymeghatározási adatok használatát, ha az alkalmazás beállításaiban letiltja vagy kikapcsolja a helymeghatározási funkciót. Ezt követően az adatok nem kerülnek továbbításra a szerverünk felé, akkor sem, ha Ön bizonyos GPS-funkciókat használ, ideértve az offline forgalomirányító és navigációs funkciókat is. Ebben az esetben azonban nem érhetők el azok a szolgáltatások, amelyekhez szükséges az adatok hozzánk történő továbbítása.

Címzett

Az adatokat a szerver-infrastruktúra szolgáltatónkon keresztül dolgozzuk fel. A telepítéshez kapcsolódó eszközazonosító feldolgozása a Google Firebase Cloud Messaging szolgáltatáson keresztül történik, a push értesítések elküldése érdekében.

A térképek applikáción belüli rendelkezésre bocsátásáshoz kapcsolat jön létre a Telenav GmbH-val.

Elemző-szolgáltatások

Cél

A szolgáltatásaink javítása és statisztikai célok érdekében az adatok közvetlen feldolgozása mellett a Google Analytics for Firebase és a Firebase Crashlytics szolgáltatásokat is használjuk. Az alkalmazás-képernyők és az alkalmazás-funkciók használatának gyakoriságára és módjára vonatkozó adatok – az eszközazonosítóval együtt – kerülnek gyűjtésre. Ennek érdekében az adatok álnevesített formában kerülnek továbbításra. Az IP-cím anonimizálása közvetlen feldolgozás esetén az IP-cím rövidítésével történik, amelynek révén a közvetlen személyhez kötöttség kizárt.

Jogalap

Az adatfeldolgozás jogalapja a jogos érdek (Általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pont).

Tárolás/törlés

Az eszközazonosítókat 14 hónapig őrizzük meg, majd azt követően töröljük.

Címzett

Az adatokat a szerver-infrastruktúra szolgáltatónkon, ill. a Google-on keresztül dolgozzuk fel.

Felhasználói fiók létrehozása

Cél

A Bike Citizens az Önnek a regisztráció során megadott adatait a felhasználói profil készítése céljából gyűjti és dolgozza fel.

A felhasználói profil lehetővé teszi Önnek az alábbiakat:

 • az applikáción belüli vásárlásait és az aktivált funkciókat több eszközön helyre lehet állítani,
 • az adatait (pl. rögzített GPS-adatok vagy tárolt start-cél-útvonalak) több eszközön és az interneten is elérheti,
 • kapcsolattartási lehetőség biztosítása, amellyel Ön az alkalmazásnak a szolgáltatásaink szempontjából releváns jellemzőiről kaphat tájékoztatást. Ezt a lehetőséget reklámcélra nem használjuk.

Jogalap

A szolgáltatásaink biztosítása érdekében végzett adattárolás jogalapja a szerződés teljesítése (Általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bek. b) pont). A hírlevélről való leiratkozást követően az Ön adatait a jogos érdek alapján dokumentációs céllal továbbra is tároljuk (Általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja).

Tárolás / törlés

Az Ön adatait alapvetően a hírlevélről történő leiratkozásáig, és azt követően két évig tároljuk, ha a törlés nem sért jogszabályban előírt megőrzési kötelezettséget, és az adatokra nem egyedi esetben jogi igények elhárításához vagy érvényesítéséhez van szükségünk.

Címzett

Az adatokat a szerver-infrastruktúra szolgáltatónkon és az e-mail-szolgáltatónkon keresztül dolgozzuk fel.

Applikáción belüli vásárlások

Cél

A Bike Citizens Önnek az applikáción belüli termékmegrendelés során megadott adatait gyűjti és dolgozza fel, mint pl. a számlaadatokat, fizetési adatokat, stb. az eszközazonosítóval, ill. a felhasználói profillal együtt, hogy lehetővé és hozzárendelhetővé tegyük a termékeink megvásárlását.

Jogalap

Az Ön adatainak feldolgozása az online adásvételi szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez (Általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja) és a jogszabályban előírt tárolási kötelezettség teljesítéséhez (Általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdésének c) pontja) szükséges.

Tárolás / törlés

Az Ön adatait alapvetően a hírlevélről történő leiratkozásáig, és azt követően két évig tároljuk, ha a törlés nem sért jogszabályban előírt megőrzési kötelezettséget, és az adatokra nem egyedi esetben jogi igények elhárításához vagy érvényesítéséhez van szükségünk.
Az egyes megrendelésekre és ügyletekre vonatkozó adatokat a jogszabályban előírt tárolási kötelezettségnek megfelelően legalább hét évig kell tárolni.

Címzett

Az adatokat a megfelelő alkalmazáson belüli piactér bevonásával (Apple Store, Google Play Store) gyűjtjük, és a szerver-infrastruktúra szolgáltatónkon keresztül dolgozzuk fel.

Kampányok

Az alkalmazásaink lehetővé teszik az úgynevezett kampányokhoz történő önkéntes csatlakozást. A kampányok érdekében partnerek megbízásából vagy a velük történő együttműködés keretében további személyes adatok feldolgozására, vagy bizonyos adatok partnerek felé történő továbbítására kerülhet sor. Ez az adott kampány részvételi feltételeiben kerül szabályozásra.

A kampányok keretében történő adatfeldolgozás jogalapját az Önnek a kampányhoz való csatlakozás keretében megadott hozzájárulása képezi (Általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja). A visszavonásra vonatkozó jogi tájékoztatást és a kapcsolattartási adatokat lásd lent.

Tárolás / törlés

Eltérő rendelkezés hiányában az Önnek a kampánnyal kapcsolatos adatait a kampányról történő leiratkozásáig, és azt követően két évig tároljuk, ha a törlés nem sért jogszabályban előírt megőrzési kötelezettséget, és az adatokra nem egyedi esetben jogi igények elhárításához vagy érvényesítéséhez van szükségünk.

Címzett

Eltérő rendelkezés hiányában az adatokat a szerver-infrastruktúra szolgáltatónkon és az e-mail-szolgáltatónkon keresztül dolgozzuk fel.

Összesített információk

Az alkalmazás alapfunkcióinak keretében gyűjtött adatokat – beleértve az alkalmazás használata során alkalmazott eszköz helymeghatározási koordinátáit, de nem csak ezekre korlátozva – statisztikai számítások elvégzése és összesített, összefoglalt adatok létrehozása érdekében használjuk fel. Az összesített adatokból nem hozható létre személyhez kötöttség. A statisztikai adatok az állami és magánszervekkel közös azon együttműködésünk egyik alappillérét jelentik, amely a kerékpározás ösztönzésére és a kerékpárosok érdekében történő infrastruktúra-fejlesztésre irányul. Ennek során elkötelezzük magunkat az Európai Kerékpáros Szövetség (European Cyclists Federation) elvei, célkitűzései és értékei mellett: A mindennapi kerékpáros közlekedés (ingázók, diákok, bevásárlók) ösztönzése és a kerékpárhasználat, ill. az átlagos napi kerékpárközlekedés ezzel összefüggő növelése. Fontos szempont számunkra, hogy az adatainkat semmilyen olyan célra ne használják fel vagy adják tovább, amely ezekkel az elvekkel, célkitűzésekkel és értékekkel nincsen összhangban, vagy azokat csorbítja. Ha Ön használja az alkalmazásunkat és a szolgáltatásainkat, akkor Ön is értékes hozzájárulást nyújt ezen célok eléréséhez és támogatásához.

Az Ön jogai az adatfeldolgozással kapcsolatban

Az EU 2016/679. sz. Általános adatvédelmi rendelete Önnek mint érintett személynek olyan jogokat biztosít, amelyekre az alábbiakban térünk ki. Kérjük, vegye figyelembe, hogy ezek a jogok egymást kiegészítik, tehát Ön például vagy csak az adatainak helyesbítését, ill. kiegészítését vagy azok törlését követelheti.

A beleegyezés visszavonása

Abban az esetben, ha a Bike Citizens az Ön beleegyezése alapján személyes adatok tárol és dolgoz fel, Ön jogosult arra, hogy a beleegyezését bármikor visszavonja. Ez azonban nem érinti a visszavonás időpontjáig elvégzett feldolgozás jogosságát.

A hozzáférés joga

Ön tájékoztatást követelhet a Bike Citizens által az Ön személyére vonatkozóan feldolgozott adatok forrására, kategóriáira, tárolási időtartamára, címzettjeire és céljára, valamint a feldolgozás módjára vonatkozóan.

Helyesbítési és törlési jog

Ha a Bike Citizens az Ön személyére vonatkozóan olyan adatokat dolgoz fel, amelyek pontatlanok vagy hiányosak, akkor Ön kérheti azok helyesbítését vagy kiegészítését. Ön emellett a jogszerűtlen módon feldolgozott adatok törlését is kérheti.

Adatkezelés korlátozásához való jog

Ha nem egyértelmű, hogy az Ön személyével kapcsolatosan feldolgozott adatok pontatlanok vagy hiányosak vagy jogellenes módon kerültek-e feldolgozásra, akkor Ön a kérdés végleges tisztázásáig követelheti az adatai feldolgozásának korlátozását.

Tiltakozáshoz való jog

Ön akkor is tiltakozhat a személyére vonatkozó adatok feldolgozása ellen, ha ezek az adatok pontosak és teljeskörűek, és azokat a Bike Citizens jogszerűen dolgozza fel. Erre azonban csak az Ön által kellően megindokolt esetekben kerülhet sor.

Az adathordozhatósághoz való jog

Ön az Ön személyére vonatkozó és a Bike Citizens által feldolgozott adatokat, amelyeket a Bike Citizens közvetlenül Öntől kapott meg, a Bike Citizens által meghatározott, géppel olvasható formátumban megkaphatja vagy megbízhatja a Bike Citizenst ezen adatoknak egy Ön által megjelölt harmadik személy részére történő közvetlen továbbításával, feltéve, hogy ez a címzett ezt a Bike Citizens számára műszaki szempontból lehetővé teszi és az adattovábbítást sem észszerűtlenül magas költségteher, sem jogszabályi vagy egyéb titoktartási kötelezettség vagy titoktartási megfontolás a Bike Citizens vagy harmadik személyek részéről nem akadályozza meg.

Panasz benyújtásának joga

Végül Önnek jogában áll az adatvédelmi hatósághoz panaszt benyújtani, ha Ön úgy véli, hogy az Önt érintő személyes adatok feldolgozása sérti az EU 2016/679. sz. Általános adatvédelmi rendeletét.
Kihez fordulhat Ön az érintetti jogainak érvényesítése érdekében?
Az említett jogok érvényesítésének érdekében, kérjük, forduljon írásban (levélben vagy e-mailben) a nyilatkozat elején megnevezett kapcsolattartóhoz, vagy küldjön közvetlenül üzenetet a következő e-mailcímre: info@bikecitizens.net

Általános

Fenntartjuk a jogot, hogy ezen adatvédelmi nyilatkozatot a hatályos adatvédelmi rendelkezések figyelembevételével bármikor módosítsuk. Kérjük, keresse fel ezt az oldalt rendszeresen, hogy tájékoztatást kapjon az esetleges módosításokról. Ha ezen adatvédelmi nyilatkozattal kapcsolatban Önben kérdések merülnének fel vagy kapcsolatba szeretne velünk lépni, akkor kérjük, írjon nekünk a következő e-mailcímre: info@bikecitizens.net

Nem személyes adatok használata

A nem személyes adatokat kutatási és statisztikai célokra használjuk fel, hogy az Ön felhasználói élményét növeljük. Ezen túlmenően fenntartjuk a jogot, hogy az áruink vagy szolgáltatásaink használatához kapcsolódó nem személyes adatokat („metaadatok”), kizárólagos mérlegelésünk alapján használjuk fel.

Harmadik fél weboldalai

Ezen adatvédelmi nyilatkozat nem vonatkozik harmadik fél azon weboldalaira, amelyeket nem mi üzemeltetünk és ellenőrzünk. Például az alkalmazáson belül található linkre kattintás harmadik fél, pl. Paypal, Facebook vagy Google+ szolgáltatására történő átirányítást eredményezhet. Azt javasoljuk Önnek, hogy olvassa el ezen szolgáltatók weboldalán található adatvédelmi tájékoztatót arról, hogy hogyan végzik a személyes adatok kezelését.

Dátum: 2021. március 1