ÁSZF

BIKE CITIZENS FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK ÉS VÉGFELHASZNÁLÓI LICENCMEGÁLLAPODÁS (“EULA”)

Kötelező érvényű és alkalmazandó 2017. október 1-jétől.

Az alábbi Felhasználási Feltételek és a Végfelhasználói Licencmegállapodás (a továbbiakban: megállapodás) jogilag kötelező erejű megállapodást képeznek Ön és a Bike Citizens Mobile Solutions GmbH, mint a Bike Citizens, illetve annak partner- és leányvállalatai között (a továbbiakban: Bike Citizens, “bennünket“, “mi”, “miénk”). Ez a Megállapodás a Bike Citizens- vagy a BikeNatureGuide-alkalmazás (a továbbiakban “App”) Ön általi használatát szabályozza, tekintettel az összes termékverzióra és a verziók frissítéseire visszavonásig, az alábbiakban szereplő definíciók szerint (a továbbiakban együttesen „szolgáltatás“), valamint a szoftverre és annak felhasználására vonatkozólag (a továbbiakban: “szoftver”). KÉRJÜK, GONDOSAN OLVASSA EL A MEGÁLLAPODÁST A SZOFTVER VAGY A SZOLGÁLTATÁS TELEPÍTÉSE ÉS HASZNÁLATA ELŐTT.
A szolgáltatás vagy a szoftver használata szintén a Felhasználási feltételek és az Adatvédelmi Szabályzat hatálya alá tartozik, amely a következő weboldalon rendelkezésre áll: www.bikecitizens.net (a “weboldal”). Abban az esetben, ha a fenti rendelkezések és a jelen megállapodás közötti bármilyen ellentmondás állna fenn, a megállapodás feltételeit kell alkalmazni.
A SZOFTVER LICENCKÉNT KERÜL FORGALOMBA, ÉRTÉKESÍTÉSE NEM TÖRTÉNIK. Amennyiben Ön nem ért egyet a jelen megállapodás feltételeivel, akkor ne telepítsen vagy használjon semmiféle szolgáltatást, és ne alkalmazza a szoftvert és annak szolgáltatásait.

Általános Felhasználási Feltételek

Ön hozzájárul ahhoz, hogy a szolgáltatást vagy a szoftvert a személyes használatra használja, és elfogadja, hogy az ilyen jellegű használat kizárólag az kockázatára történik. Ön hozzájárul ahhoz, hogy a szolgáltatást vagy a szoftvert nem ruházza át teljes egészében vagy részben semmilyen harmadik fél számára, illetve nem engedélyez illetéktelen hozzáférést a szolgáltatáshoz vagy a szoftverhez a harmadik fél által.

Változtatások

Fenntartjuk a jogot arra, hogy időről időre és saját belátásunk szerint a jelen megállapodás feltételeit megváltoztassuk, függetlenül attól, hogy új szoftver-verzió kiadása történt vagy sem. Adott esetben elektronikus úton tájékoztatni fogjuk Önt, például, ha a szolgáltatást megfelelő hirdetménnyel látjuk el – amennyiben módosítottuk ezt a megállapodást vagy az adatvédelmi szabályzatot megváltoztattuk -, annak érdekében, hogy a szolgáltatás használatának folytatása előtt hozzáférhessen és áttekinthesse a módosításokat. A változtatásokat Ön elfogadhatja vagy elutasíthatja. Amennyiben Ön továbbra is használja a szolgáltatást, úgy egyetért a változtatásokkal. A Bike Citizens fenntartja magának a jogot arra, hogy bármilyen okból, bármikor megváltoztathatja az App tartalmát, design-ját vagy laypout-ját, vagy bármikor leállíthatja vagy megtagadhatja a szoftver vagy szolgáltatás néhány vagy összes funkcióját, vagy megtagadhatja Önnek a hozzáférést, különösképpen akkor, ha a megállapodás feltételeinek megsértése történik.

Hozzáférés

Szoftvereink és szolgáltatásunk a következők alapján kerülnek rendelkezésre bocsájtásra: “TÉNYLEGES ÁLLAPOT” és “RENDELKEZÉSRE ÁLLÁS“, és kizárólag olyan személyek számára tartjuk fenn, akik hozzáférési és használati jogosultsággal rendelkeznek. Ön felelős a webhely és szolgáltatások összekapcsolásához vagy a hozzáféréséhez szükséges készülékek, tartozékok és egyéb szolgáltatások beszerzéséért, karbantartásáért és kompatibilitásáért.

Licensz

A megállapodással és annak betartásával összhangban a Bike Citizens Önnek ezúton a következőt biztosítja: nem kizárólagos, nem átruházható, nem al-licencezhető, korlátozott jogot és licencet annak érdekében, hogy Ön a szoftvert személyes célból használja az Ön által használt és működő mobileszközön. A szoftvert az Ön számára licencként bocsájtjuk rendelkezésére, és nem adjuk el. Ön ezennel tudomásul veszi, hogy Ön az átruházott vagy a hozzárendelt szoftverrel kapcsolatosan nem rendelkezik jogérvényesítési igényekkel vagy tulajdonjoggal.
A megállapodás szerinti licenc érvényessége a szoftver vagy szolgáltatások jóváhagyásának, telepítésének vagy egyéb használatának napján kezdődik. Az Ön licence(i) vagy a szoftver Ön általi eltávolításával, vagy a megállapodás megszűnésével ér(nek) véget. Az Ön licence azonnali hatállyal befejeződik, ha megsérti a jelen megállapodás bármely rendelkezését.
A Bike Citizens minden jogot, jogi igényt és érdekeltséget fenntart a szoftverre és a szolgáltatásra, beleértve, de nem kizárólagosan, az összes szerzői jogot, védjegyet, kereskedelmi titkot, kereskedelmi nevet, tulajdonjogot, szabadalmat, jogi igényeket, számítógépes kódokat, akár regisztráltak azok, akár nem, és annak minden alkalmazását. A szoftvert és a szolgáltatást világszerte védik a hatályos törvények és szerződések. Előzetes írásos hozzájárulásunk nélkül a szoftvert vagy szolgáltatást vagy bármely, azokkal összefüggő információkat sem egészében, sem részben, semmilyen formában sem nem szabad lemásolni, módosítani, reprodukálni, nyilvánosságra hozni, terjeszteni, licencbe kiadni, bérbe adni, haszonbérbe adni, eladni, kikölcsönözni, annak jogait átruházni vagy egyéb módon értékesíteni nem szabad. Valamennyi a megállapodásban kifejezetten nem rögzített jog a Bike Citizens-nél marad.
Ön nem használhatja a szoftvert vagy a szolgáltatást olyan módon, amely bármely módon megsértené a Bike Citizens vagy mások jogait, vagy negatív módon befolyásolná a szoftver, vagy a szolgáltatás bármely harmadik fél általi használatát, beleértve, de nem kizárólagosan, a technikai védelmi intézkedéseket a szoftverrel vagy a szolgáltatással összefüggésben. Ön kötelezi magát arra, hogy a szoftvert nem fejleszti vissza, de-kompilálja, nem bontja elemeire, nem módosítja, nem kettőzi meg, nem készít másolatokat, nem terjeszti vagy más módon nem bocsátja rendelkezésre.

A szoftvert és a szolgáltatást kizárólag az alkalmazandó törvények és rendelkezések szerint szabad felhasználni.

Adatvédelem

Valamennyi olyan információ, amelyet Ön a szoftver vagy a szolgáltatás használata során bocsájt rendelkezésünkre, az adatvédelmi irányelveinkkel összhangban kerül felhasználásra, és ezek a weboldalunkon megtekinthetők. A jelen Adatvédelmi Nyilatkozat módosításai a webhelyen közzétételre kerülnek, és a kihirdetéssel lépnek hatályba. Az ilyen változtatások, módosítások vagy az aktualizálásról szóló kihirdetést követően a szolgáltatás vagy szoftver folyamatos használata a jóváhagyásnak minősül.

Global Positioning System (GPS) tartózkodási helymeghatározás

A használni kívánt funkciókhoz tartozó alkalmazás és szolgáltatás függ az eszköz helyétől és típusától függ. Az alkalmazás lehetővé teszi az Ön számára bizonyos idő- és helyadatok rögzítését, nyomon követését és rögzítését (együttesen “információk”). Ezeknek a funkcióknak a biztosítása érdekében Ön az alkalmazás használatával hozzájárul a helyadatai valós időben történő gyűjtéséhez, felhasználásához, átviteléhez, feldolgozásához és kezeléséhez, beleértve az alkalmazás eléréséhez használt eszköz földrajzi helyét. Ezek az adatok magukban foglalhatják – de nem kizárólag – az eszközazonosítóját, az eszköz típusát és a valós idejű földrajzi helyét a készülék használatakor. Ön bármikor letilthatja vagy kikapcsolhatja az alkalmazás helymeghatározási funkcióit. Ezen a módon használhatja a GPS funkciókat anélkül, hogy a helyadatai továbbításra kerülnének a szervereink felé. A szolgáltatás által rendelkezésre bocsájtott helymeghatározási adatokat nem olyan jellegű használatra tervezték, hogy megbízható információkat adjanak olyan helyzetekben, amikor pontos helymeghatározó adatokra van szükség, vagy ha helytelen, pontatlan, késedelmes vagy hiányos helymeghatározási információ halálhoz, személyi sérüléshez vagy tulajdont érintő és környezeti károkhoz vezet. Nem garantáljuk a helyadatok, illetve a szolgáltatással vagy szoftverrel megjelenített egyéb információk rendelkezésre állását, pontosságát, teljességét, megbízhatóságát vagy időszerűségét, beleértve az alkalmazást is.

SZELLEMI TULAJDON

A “Bike Citizens”, a “BikeNatureGuide”, a logók, és a szolgáltatással és a szoftverrel összefüggésben használt márkajelzések, szolgáltatási védjegyek, szimbólumok és egyéb logók, beleértve az alkalmazásokat is, a Bike Citizens Mobile Solutions GmbH (” Bike Citizens “) márkajelzései vagy bejegyzett védjegyei (a továbbiakban együttesen: “védjegyek”). A védjegyeket előzetes írásbeli hozzájárulásunk nélkül nem szabad lemásolni, utánozni vagy felhasználni, egészben vagy részben. A szolgáltatásban és a szoftverben található szövegek, grafikák, tervek, logók, ikonok, képek, hang- és videofájlok, adatgyűjtemények és információk a Bike Citizens vagy annak licencadói vagy beszállítói tulajdonát képezik és azok irányítása alatt állnak, azokat az osztrák és a nemzetközi szerzői jogi törvények védik. A térképadatokat az OpenStreetMap projekt “Open Data” formában biztosítja, és azok az Open Data Commons Open Database License (ODbL) szerint érhetők el. Minden, bármilyen jellegű szellemi tulajdonjogot, beleértve a szolgáltatás és alkalmazás összes alkalmazását, újítását, fejlesztését és helyreállítását, beleértve a teljes általános megjelenést, amely a Bike Citizens egyedüli és kizárólagos tulajdonát képezi, szerzői jog, védjegyoltalom, kereskedelmi és szabadalmi jog, valamint a nemzetközi szerződések, törvények és/vagy egyéb tulajdonjogok védik. Ön nem igazíthatja, fordíthatja le, módosíthatja a szoftvert vagy a szolgáltatást, azokból nem hozhat létre származékos termékeket, nem bonthatja fel részeire azokat, nem de-kompilálhatja, fejlesztheti vissza őket, vagy más módon nem próbálhatja meg kivonni a szoftver vagy szolgáltatás forráskódját a szoftverből vagy a szolgáltatásból. Ön kötelezi magát arra, hogy nem távolítja el, nem álcázza vagy módosítja a szolgáltatással vagy a szoftverrel kapcsolatos, vagy az abban lévő, vagy az azzal együtt rendelkezésre bocsájtott szerzői jogra vonatkozó utalásokat, márkajelzéseket vagy egyéb, a tulajdonra utaló megjegyzéseket.

A FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA

A Bike Citizens nem garantálja azt, hogy a szolgáltatás vagy a szoftver az Ön által szánt célokra megfelelő, hibamentes, megbízható, naprakész, teljesen biztonságos, vírusmentes vagy rendelkezésre áll. A SZOLGÁLTATÁSUNK ÉS A SZOFTVEREINK EGY “TÉNYLEGES ÁLLAPOTON” ALAPULNAK, ÉS “RENDELKEZÉSRE ÁLLÁS SZERINT” KERÜLNEK RENDELKEZÉSRE BOCSÁJTÁSRA, VALAMENNYI HIBÁVAL EGYÜTT. HASZNÁLATA SAJÁT KOCKÁZATRA TÖRTÉNIK. AZ EGYEDÜLI FELELŐSSÉG ÖNT TERHELI A HARDWARE-KÉSZÜLÉKEIBEN KELETKEZŐ KÁROSULÁSOK VAGY A LETÖLTÉSBŐL, ILLETVE A SOFTWARE HASZNÁLATÁBÓL EREDŐ ADATVESZTÉSÉRT. A SZOLGÁLTATÁS ÉS A SZOFTVER A KÖVETKEZŐ MÓDON KERÜL RENDELKEZÉSRE BOCSÁJTÁSRA: BÁRMIFÉLE JÓTÁLLÁS, SZAVATOSSÁGI TELJESÍTÉS VAGY GARANCIA NÉLKÜL, SEM KIFEJEZETTEN, SEM HALLGATÓLAGOSAN, BELEÉRTVE, DE NEM KORLÁTOZOTTAN A JOGI IGÉNYEKRE VONATKOZÓ SZAVATOSSÁGOT VAGY A HELYTÁLÓSÁGOT ÉS A PIACKÉPESSÉGRE VONATKOZÓ HALLGATÓLAGOS GARANCIÁKAT, A BIZONYOS CÉLNAK VALÓ MEGFELELŐSÉGET, VAGY ANNAK MEG NEM SÉRTÉSÉT.
SEMMILYEN JÓTÁLLÁST VAGY GARANCIÁT NEM VÁLLALUNK ARRA NÉZVE, HOGY (1) AZ ÖSSZES SZOFTVER-VÁLTOZAT ÖN KÉSZÜLÉKÉVEL KOMPATIBILIS, VAGY HOGY AZOKAT HASONLÓ FUNKCIÓKKAL RENDELKEZÉSRE BOCSÁJTJUK (2) ARRA, HOGY A BIKE CITIZENS SZOLGÁLTATÁSA MEGSZAKÍTÁS NÉLKÜL, AKTUÁLIS, BIZTONSÁGOS VAGY HIBAMENTES FORMÁBAN KERÜL VÉGREHAJTÁSRA, VAGY A SZOFTVER ÉS A SZOLGÁLTATÁS HIBÁI KIJAVÍTÁSRA KERÜLNEK.

A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA

NEM VAGYUNK FELELŐSEK SEMMILYEN KÁRÉRT, BELEÉRTVE DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN A BÁRMILYEN JELLEGŰ INDIREKT, SPECIÁLIS, VÉLETLENSZERŰ KÁROKAT VAGY KÖVETKEZMÉNY-KÁROKAT, MINDEGY, HOGY AZ A SZERZŐDÉSES CSELEKEDETBŐL, HANYAGSÁGÁBÓL VAGY EGYÉB, NEM MEGENGEDETT CSELEKEDETBŐL, (I) A SZOLGÁLTATÁS VAGY A SZOFTVER (II) HASZNÁLATÁBÓL ADÓDOTT, VAGY A SZOLGÁLTATÁS VAGY A SZOFTVER HASZNÁLATÁBÓL, VAGY A LEHETETLEN HASZNÁLATÁBÓL, (III) HIBÁKBÓL, TÉVEDÉSBŐL VAGY A SZOLGÁLTATÁS VAGY SZERZŐDÉS TARTALMÁNAK PONTATLANSÁGÁBÓL (IV), BÁRMILYEN JELLEGŰ SZEMÉLYI VAGY ANYAGI SÉRÜLÉSBŐL, AMELY A SZOLGÁLTATÁS VAGY A SZOFTVER ÖN ÁLTALI HASZNÁLATÁBÓL VAGY HOZZÁFÉRÉSÉBŐL ERED (V), BÁRMILYEN JOGOSULATLAN HOZZÁFÉRÉSBŐL VAGY HOZZÁFÉRÉSBŐL A BIZTONSÁGOS SZERVEREINKET TEKINTVE (VI), HIBÁKBÓL VAGY BÁRMILYEN TARTALMAK KIHAGYÁSÁBÓL VAGY ELVESZÍTÉSÉBŐL VAGY KÁROSULÁSOKBÓL A SZOLGÁLTATÁSOK VAGY A SZOFTVER TARTALMAINAK ÖN ÁLTALI FELHASZNÁLÁSÁNAK KÖVETKEZTÉBEN, AMENNYIBEN AZ TÖRVÉNYILEG MEGENGEDETT. NEM FELELÜNK SEMMIFÉLE OLYAN KÁRÉRT (BELEÉRTVE, DE KORLÁTOZÁS NÉLKÜL AZ ADATVESZTÉSBŐL VAGY ADATNYERÉSBŐL, VAGY ÜZEMMEGSZAKÍTÁSOKBÓL EREDŐ KÁROKAT), AMELYEK A SZOLGÁLTATÁS VAGY SZOFTVER HASZNÁLATÁNAK LEHETETLENSÉGÉBŐL EREDNEK, AMELYEK BÁRMIFÉLE, SEM KIFEJEZETT, SEM HALLGATÓLAGOS GARANCIAVÁLLALÁSSAL KELETKEZNEK, KORLÁTOZÁS NÉLKÜL, BELEÉRTVE A PIACI ALKALMASSÁG HALLGATÓLAGOS GARANTÁLÁSÁT, A BIZONYOS CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGOT VAGY A JOGSÉRTÉSEKET. AZ ÖN TÖRVÉNYES JOGAI ETTŐL FÜGGETLENÜL ÉRINTETLEN MARADNAK.

Kártérítés

Ön nyilatkozik arról, hogy a Bike Citizens-t mentesíti attól, hogy védelmet és kártalanítást biztosítson az alábbi jellegű követelésekkel szemben: bármilyen igény, követelés, kereseti igény, követelés, visszakövetelés, veszteség, kár, pénzbírság, büntetés vagy bármilyen egyéb jellegű költség vagy ráfordítás, beleértve, de nem kizárólagosan: jogi vagy könyvelési díjak, amelyek a szolgáltatás vagy a szoftver hozzáférésével vagy az Ön általi használatával, vagy annak visszaélésszerű használatával kapcsolatosak, illetve a megállapodás megsértéséből eredő, egyéb módon történő felmerülésével állnak összefüggésben.

Hatályon kívülre helyezés és lemondó nyilatkozat

Ha a felhasználási feltételek valamelyik rendelkezése teljesen vagy részben bármely illetékes bíróság előtt érvénytelenné, jogellenessé vagy végrehajthatatlanná minősül, az semmilyen módon nem érinti, illetve befolyásolja a jelen megállapodás fennmaradó rendelkezéseinek és feltételeinek érvényességét, jogszerűségét vagy végrehajthatóságát. Ebben az esetben Ön egyetért azzal, hogy bármely ilyen érvénytelen feltételt az illetékes bíróság helyettesíti olyan érvényes rendelkezéssel, amely legjobban megfelel az érvénytelen feltétel korábban tervezett céljának, és ha ez nem lehetséges, akkor elkülönítésre, és a fennmaradó kifejezésekből törlésre kerül.

Ellentmondásra vonatkozó rendelkezések

Az Általános Szerződési Feltételek és a jelen megállapodás közötti esetleges ellentmondás esetén a jelen megállapodás feltételei érvényesek.

A megállapodás megszüntetése

Ez a megállapodás automatikusan megszűnik, ha Ön nem tesz eleget a megállapodás feltételeinek. Ebben az esetben meg kell szüntetnie a szolgáltatás és a szoftver valamennyi felhasználását, és törölnie kell vagy el kell távolítania az applikáció összes példányát az eszközéről. Abban az esetben, ha a jelen megállapodás a feltételek Ön általi megsértése történik, Önnek a Bike Citizens részére minden díjat (beleértve az ügyvédi díjakat), és a Bike Citizens által a jogai érvényesítése során felmerülő kapcsolódó költségeket kell megtérítenie.

Irányadó jog & nyelv

Ezt a megállapodást az osztrák jog szabályozza, és Ausztria törvényeinek megfelelően kell értelmezni és magyarázni anélkül, hogy a meglévő jogszabályokkal való esetleges ellentmondásokat figyelembe vennék. Az Ausztriában székhellyel rendelkező bíróságok kizárólagos joghatósággal rendelkeznek az ezen megállapodásból eredő vagy azzal kapcsolatos követelésekkel kapcsolatban, bár fenntartjuk magunknak a jogot arra, hogy a jelen megállapodás megsértése miatt eljárást a lakóhelye szerinti országban vagy bármely más érintett országban indítsunk. Ez a megállapodás eredetileg angol nyelven íródott. Az angol verzió elsőbbséget élvez a német fordítással szemben.

KAPCSOLAT

Ha kérdései lennének a megállapodással kapcsolatosan, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a következő címen: info@bikecitizens.net.

Dátum: 2017. október 1.

Terms & Conditions Bam! campaign 2019 (Hungary)

Please find the terms and conditions for the Hungarian in app Bike2Work campaign (Bam! – Bringázz a munkába!) on the organisor’s website:

In English: https://bringazzamunkaba.hu/gtc

In Hungarian: https://bringazzamunkaba.hu/aszf

Dated and applicable from May, 2nd 2019.